• Nén code html trong asp.net

    Nén code html trong asp.net

    Thuật ngữ nén code html là việc xóa bỏ đi những khoảng trắng, những dòng chú thích không cần thiết nhằm giảm tại dung lượng cho file html của bạn.

  • Nén Javascript và CSS để tăng tốc cho website

    Nén Javascript và CSS để tăng tốc cho website

    Tốc độ tải trang luôn là một bài toán chưa bao giờ có hồi kết đối với mỗi lập trình viên. Ngoài việc phải tối ưu thuật toán, tối ưu từng dòng code để quá trình xử lý, truy xuất dữ liệu nhanh chóng thì việc tối ưu các file css, javascript cũng góp phần làm giảm dung lượng lưu trữ cũng như khả năng đọc css trở lên nhanh hơn.