CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hình thức thanh toán và phương thức cung ứng dịch vụ

Bạn có thể mua tài khoản Việt Số bằng tiền mặt, địa chỉ mua tài khoản bằng tiền mặt:
Số 14 đường Trung yên 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, Việt Số mà bạn đã xuất bản sẽ vẫn hoạt động và khách hàng của bạn vẫn có thể truy cập trang, tuy nhiên bạn sẽ không thể sử dụng công cụ để chỉnh sửa trang này hoặc tạo trang mới. Dữ liệu trang web của bạn (bao gồm ảnh và nội dung) vẫn được lưu trong hệ thống, back-up trong vòng 1 năm, bất cứ lúc nào bạn gia hạn trở lại các thông tin cũ của Việt Số vẫn được giữ nguyên.

Việt Số cung cấp gói dùng thử miễn phí các tính năng thiết kế để bạn có thể trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua. Vì vậy khi đã nâng cấp tài khoản, Việt Số không hỗ trợ hoàn trả phí. Nếu bạn hủy Dịch vụ giữa chừng, phần tiền dư cho thời gian còn lại chúng tôi không hoàn trả.

Xuất bản trang Việt Số 

Tài khoản Việt Số được nâng cấp có bao gồm hosting.

Bạn cần có tên miền riêng và cài đặt chuyển hướng về hosting của Việt Số để có thể xuất bản các trang web gắn với tên miền đó.